Årsmøte

Årsmøte Liland Båtforening

Liland Båtforening avholder årsmøte fredag 17. mars kl. 18:00 på rådhuset i kommunesenteret Bogen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med årsmøtedokumenter sendes ut senest 1 uker før årsmøtet.