Gjestebrygge

Gjestebryggen hos Liland båtforening går langs bryggemoloen, med muligheter for fortøyning på inn- og utside av betongbryggen.

Maks størrelse for båter fortøyd til bryggen er 14 meter/45 fot.

Vi tilbyr vann, strøm og renovasjon. Søppel bes kastes i container ved Lilandsveien. Benytt gjerne muligheten for å gjøre nødvendig innkjøp av dagligvarer på Joker Liland.

Priser pr gjestedøgn:

Med strøm: kr 200,-

Uten strøm: kr 150,-

Innbetaling skjer på en av følgende fire måter:

  • Med appen Go marina
  • Vipps 97427 – Liland båtforeing
  • Innbetaling til konto: 4605 40 69634
  • Eventuelt å legge kontantbeløp i konvolutt og lever på Joker Liland

Lengre kailigge

For kailigge ut over tre gjestedøgn, ta forbindelse med Liland båtforening på tlf; 924 48 414 i den hensikt å koordinere plassering.