Båtplasser

Kart båtplasser

Oppdatert kart over båtplasser pr mai 2024 finner du her.

Status båtplasser

Vi har for tiden ikke ledige båtplasser. Søknad om plass gjøres i skjemaet nedenfor – og du settes på venteliste hvis anlegget er fulltegnet.  Fyller du ut skjemaet melder du deg samtidig inn i Liland Båtforening.
Se også vedtektene for bestemmelser.

For 2023 gjelder følgende kontingenter og priser

  • Medlemskap med båtplass: kr 4.200,-
  • Medlemskap uten båtplass: kr 100,-
  • Båtplass bredde 2,5 m – 4,0m : kr 22.300,- pr breddemeter.  Breddene er inndelt i halvmeters intervaller.  Dvs vi tilbyr båtplass i breddene 2,5 – 3 – 3,5 – 4 meters bredde.
  • Tillegg for lengre utrigger og andre bredder: selges til kostpris.

Prisene ble vedtatt i budsjett på årsmøtet 2023.

Andre bredder vil vurderes på forespørsel.

Eierskifte båtplass

  1. Rorbueiere kan selge båtplassen sin sammen med rorbua.
  2. Overdragelse kan skje i rett opp- og nedadstigende linje, eller som del av arveoppgjør

Styret må informeres om eierskifte – skjema nedenfor kan benyttes. Bortsett fra disse skjer overdragelse av båtplass på følgende måte:

  1. Til medlem som har behov for større/mindre båtplass.
  2. Til venteliste etter ansiennitet

Eierskifter går via styret – som har oversikt over ventelister. Eksisterende medlemmer som ønsker skifte av båtplass kan og benytte skjema nedenfor.