Båtplasser

Kart båtplasser

Oppdatert kart over båtplasser pr mai 2024 finner du her.

Status båtplasser

Vi har for tiden en ledig båtplass. Søknad om plass gjøres i skjemaet nedenfor – og du settes på venteliste hvis anlegget er fulltegnet.

Vi tar forbindelse når vi har funnet en plass tilpasset deres ønske om størrelse.
Se også vedtektene for bestemmelser.

For 2024 gjelder følgende kontingenter og priser

  • Medlemskap med båtplass: kr 4.300,-
  • Medlemskap uten båtplass, ved fremleie: kr 500,-
  • Båtplass bredde 2,5 m – 4,0m : kr 22.750,- pr breddemeter.  Breddene er inndelt i halvmeters intervaller.  Dvs vi tilbyr båtplass i breddene 2,5 – 3 – 3,5 – 4 meters bredde.
  • Tillegg for lengre utrigger og andre bredder: selges til kostpris.

Prisene ble vedtatt i budsjett på årsmøtet 2024.

Andre bredder vil vurderes på forespørsel.

Eierskifte båtplass

  1. Rorbueiere kan selge båtplassen sin sammen med rorbua.
  2. Overdragelse kan skje i rett opp- og nedadstigende linje, eller som del av arveoppgjør

Styret må informeres om eierskifte – skjema nedenfor kan benyttes. Bortsett fra disse skjer overdragelse av båtplass på følgende måte:

  1. Til medlem som har behov for større/mindre båtplass.
  2. Til venteliste etter ansiennitet

Eierskifter går via styret – som har oversikt over ventelister. Eksisterende medlemmer som ønsker skifte av båtplass kan og benytte skjema nedenfor.