Båtplasser

Kart båtplasser

Kart over båtplasser ser du i denne filen.

Status båtplasser

Vi har ikke ledig plass i båthavna. Søknad om plass gjøres i skjemaet nedenfor. Fyller man ut skjemaet melder man seg samtidig inn i Liland Båtforening.
Se også vedtektene for bestemmelser.

For 2019 gjelder følgende kontingenter og priser

  • Medlemskap med båtplass: kr 3.000,-
  • Medlemskap uten båtplass: kr 100,-
  • Båtplass bredde 2,5 m – 4,0m : kr 20.800,- pr breddemeter.  Breddene er inndelt i halvmeters intervaller.  Dvs vi tilbyr båtplass i breddene 2,5 – 3 – 3,5 – 4 meters bredde.
  • Tillegg for lengre utrigger og andre bredder: selges til kostpris.

Prisene ble vedtatt i budsjett på årsmøtet 2019.

Andre bredder vil vurderes på forespørsel.

Eierskifte båtplass

  1. Rorbueiere kan selge båtplassen sin sammen med rorbua.
  2. Overdragelse kan skje i rett opp- og nedadstigende linje, eller som del av arveoppgjør

Styret må informeres om eierskifte – skjema nedenfor kan benyttes. Bortsett fra disse skjer overdragelse av båtplass på følgende måte:

  1. Til medlem som har behov for større/mindre båtplass.
  2. Til venteliste etter ansiennitet

Eierskifter går via styret – som har oversikt over ventelister. Eksisterende medlemmer som ønsker skifte av båtplass kan og benytte skjema nedenfor.