Båtplasser

Kart båtplasser

Kart over båtplasser ser du i denne filen.

Status båtplasser

Vi har nå ikke ledige plasser i båthavna. Søknad om plass gjøres i skjemaet nedenfor. Fyller man ut skjemaet melder man seg samtidig inn i Liland Båtforening.
Se også vedtektene for bestemmelser.

For 2017 gjelder følgende kontingenter og priser

 • Medlemskap med båtplass: kr 3.500,-
 • Medlemskap uten båtplass: kr 100,-
 • Båtplass bredde 2,5 m: kr 50.000,-
 • Båtplass bredde 3,0 m: kr 60.000,-
 • Båtplass bredde 3,5 m: kr 70.o00,-
 • Båtplass bredde 4,0 m: kr 80.000,-
 • Tillegg for lengre utrigger og andre bredder: selges til kostpris.

Prisene ble vedtatt i budsjett på årsmøtet 2017. På samme årsmøtet ble det bestemt at vi skal kjøpe 2 stk bølgedempere, hver på 60 m, som legges nordøst for nåværende flytebrygge. Flytebrygga vil flyttes tilsvarende. Bølgedemperne finansieres hovedsakelig gjennom egenkapital og lån (totalpris kr 2,7 mill. kr). Egenkapitalen må medlemmene stå for – og realiseres gjennom økning av prisene på båtplasser. Prisene ovenfor er justert i forhold til dette.

Andre bredder vil vurderes på forespørsel.

Eierskifte båtplass

 1. Rorbueiere kan selge båtplassen sin sammen med rorbua.
 2. Overdragelse kan skje i rett opp- og nedadstigende linje, eller som del av arveoppgjør

Styret må informeres om eierskifte – skjema nedenfor kan benyttes. Bortsett fra disse skjer overdragelse av båtplass på følgende måte:

 1. Til medlem som har behov for større/mindre båtplass.
 2. Til venteliste etter ansiennitet

Eierskifter går via styret – som har oversikt over ventelister. Eksisterende medlemmer som ønsker skifte av båtplass kan og benytte skjema nedenfor.