Nytt kart over båtplasser

Vi har måtte omregulere en del plasser – da vi får inn flere båter og noen har justert bredden på sin båtplass. For å få plass til alle har vi sett oss nødt til å rokere litt på plasseringene. På grunn justeringene er også noen flyttet for å unngå å få strømsøyle midt foran gangfeltet der du går ut på utriggeren.

Klikk på illustrasjonen/kartet nedenfor for å åpne det nye «kartet». Små justeringer kan ennå komme (forbehold om feil) – men vi håper dette kan ligne det vi ender opp med. Styret i båtforeninga beklager de ulemper dette medfører, men håper på forståelse for endringene som er gjort. Noen båtplasser ligger på samme sted, men har endret nummer.

Båtplass 57 er ikke ferdig ennå – inntil videre benyttes båtplass 37 av denne båteieren.

Hilsen styret.

Kart flytebrygger

 

 

 

Årsmøte

Årsmøte Liland Båtforening

Liland Båtforening avholder årsmøte fredag 17. mars kl. 18:00 på rådhuset i kommunesenteret Bogen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med årsmøtedokumenter sendes ut senest 1 uker før årsmøtet.