Årsmøte

Årsmøte Liland Båtforening

Liland Båtforening avholder årsmøte fredag 17. mars kl. 18:00 på rådhuset i kommunesenteret Bogen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med årsmøtedokumenter sendes ut senest 1 uker før årsmøtet.

Medlemsmøte og -fest

Liland Båtforening planlegger medlemsmøte med etterfølgende sammenkomst for medlemmer med følge fredag 16.september kl 2030.
Vi bestiller gryterett, hver enkelt tar med det man vil drikke.
Pris kr 100,- pr pers.
Påmelding innen 5.september til lilandbf@gmail.com

Medlemsmøtet starter kl 1900, både møtet og sammenkomsten foregår på Mellageret på Liland bryggge.

Saksliste medlemsmøtet:
1: Orientering om båtanlegget, hva ble prisen, økonomisk status mv.
2: Hva gjenstår/planer for neste sesong.
3: Tilbakemeldinger fra dere.
Med hilsen
for styret i Liland båtforening

Kart båtplasser etter etablering bølgedemper

Vi har laget en illustrasjon over hvordan båtplassene blir etter at bølgedemper er på plass, og flytebryggeanlegget flyttet.

Vi forventer endringer på denne – men foreløpig (pr 20. juni) ser den ut som på skissen nedenfor. Den siste oppdaterte versjonen vil ligge som pdf på siden «Båtplasser» – så bruk den for å se plassering av båtplassene. Denne illustrasjonen viser avstander mellom flytebryggene og bølgedemper.

Kart båtplasser etter etablering av bølgedemper
Illustrasjon av hvordan båtplassene blir liggende

Ankomst bølgedempere

Bølgdemperne ankom Liland natt til 20. juni. Bilde fra lossinga. Første bølgedemper lå på vannet kl-. 01:45 natt til 20. juni. Lossing av alle bølgedemperne tok 1 time.

Lossing bølgedemperBølgedemperne virker svært stødige, sier våre «inspektører». Det er fremkom umiddelbart forslag om å arrangere dans på dem.
Stødige bølgedempere i betong

Status bølgedempere 18. juni

Bølgedemperne kommer senest 20 juni – vi tar i mot disse og fortøyer midlertidig. Marina Solutions vil i løpet av mandag starte sammenkobling/sammenwiring av bølgedemperne. På dugnader fredag og lørdag er fortøyninger flyttet, og vi har avstivet gangbroen. Det er også begynt å montere rekkverk på landfestet.

Vi vil i uka fremover oppdatere nettsiden fortløpende – samtidig som vi sakte men sikkert foretar ombygging av den