Om oss

Om foreningen

Liland Båtforening ble stiftet 5. september 1979 – da med navnet Liland Småbåtforening. I forbindelse med etableringen av nytt flytebryggeanlegg på Liland i 2008 endret foreningen navn til Liland Båtforening.

De som har båtplass utgjør medlemmene i Liland Båtforening. Det er mulig å sette seg på venteliste for båtplass, og gjennom det bli medlem av Liland Båtforening. Dette kan du gjøre ved å fylle ut «Søknad om båtplass/innmelding/endring» på denne siden.

Liland Båtforening er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Båtplasseiere i Liland Båtforening er innmeldt i KNBF gjennom «Kollektivt medlemskap». Du finner ytterligere informasjon om denne ordningen på KNBF sine nettsider.

Om bryggeanlegget

Flytebryggeanlegget til Liland Båtforening er levert av Vik Ørsta AS. Anlegget består av 55 båtplasser med variabel bredde – mellom 2,5 meter og 4,0 meter.

Anlegget ble tatt i bruk sommeren 2008.

Våren 2016 ble anlegget bygget om;  med bølgedempere i betong – og flytebryggene flyttet.  Bølgedemperne er levert av Marina Solutions.

Styret i Liland Båtforening

 • Leder: Bjørn-Ivar Wold, tlf 92448414
 • Nestleder: Roar Farteig, tlf 91339021
 • Styremedlem: Stig Walter Tovås
 • Styremedlem: Pål Iver Skogvold
 • Styremedlem fra Evenes kystlag: Åshild Sørensen

Andre verv

 • 1. vara: Roger Hestdahl
 • 2. vara: Lars S Riise
 • Personlig vara Evenes kystlag: Linn Anita Ravn
 • Revisor: Asbjørn Johansen
 • Revisor: Bjørg Eikseth
 • Valgkomité: Arne Johansen, Lena Storjord Tovås, Unni Storli
 •  

Møtereferater

Referater fra årsmøter, styremøter og medlemsmøter finner du her.