Om oss

Om foreningen

Liland Båtforening ble stiftet 5. september 1979 – da med navnet Liland Småbåtforening. I forbindelse med etableringen av nytt flytebryggeanlegg på Liland i 2008 endret foreningen navn til Liland Båtforening.

De som har båtplass utgjør medlemmene i Liland Båtforening. Det er mulig å sette seg på venteliste for båtplass, og gjennom det bli medlem av Liland Båtforening. Dette kan du gjøre ved å fylle ut «Søknad om båtplass/innmelding/endring» på denne siden.

Liland Båtforening er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Båtplasseiere i Liland Båtforening er innmeldt i KNBF gjennom «Kollektivt medlemskap». Du finner ytterligere informasjon om denne ordningen på KNBF sine nettsider.

Om bryggeanlegget

Flytebryggeanlegget til Liland Båtforening er levert av Vik Ørsta AS. Anlegget består av 55 båtplasser med variabel bredde – mellom 2,5 meter og 4,0 meter.

Anlegget ble tatt i bruk sommeren 2008.

Våren 2016 ble anlegget bygget om;  med bølgedempere i betong og flytebryggene flyttet.  Bølgedemperne er levert av Marina Solutions.

Styret i Liland Båtforening

 • Leder: Per Eilertsen, tlf 99741706
 • Nestleder: Frode Kristoffersen, tlf 90721105
 • Styremedlem: Jan Inge Jakobsen, tlf 97574201
 • Styremedlem: Per Arvid Nygård
 • Styremedlem Johnny Stenbak
 • Styremedlem fra Evenes kystlag: Ragnar Bøifot

Andre verv

 • 1. vara: Knut Erik Hansen
 • 2. vara: Roar Farteig
 • 3. vara: Lars S Riise
 • Personlig vara Evenes kystlag: Ulf Persson
 • Revisor: Asbjørn Johansen
 • Revisor: Bjørg Eikseth
 • Valgkomité: Stig Tovås, Bjørn Ivar Wold, Kjell Harald Stormo
 •  

Møtereferater

Referater fra årsmøter, styremøter og medlemsmøter finner du her.