Vedlikehold

Vedlikehold av båtplass

Båtforeninga arangerer dugnader ved behov. Båtplasseierne må likevel være spesielt oppmerksom på en del momenter. Noe kan man utbedre på
egen hånd. Alle skader må utbedres fortløpende. Gi beskjed til styret hvis skader oppdages. Nedenfor er listet momenter båtplasseierne må være oppmerksomme på (se under Generelt vedlikehold av utriggere).

Fortøyning

Båten skal fortøyes med minst fire fortøyningstau med gummi-/strekkavlastning. Unngå å fortøye til hinder for passerende på brygga. Det skal ikke brukes stålsjakler/-kauser mot de lakkerte førtøyningsbøylene. Dette for å unngå å slite bort lakken og forårsake korrosjon. Kun tau benyttes. Det er viktig å fortøye stramt – for mye slakk i tauet kan gi skader på både båt og brygge.

Generelt vedlikehold av utriggere

Hver båtplass har en gangbar utrigger og en fortøyningsutrigger

Beskrivelse av utriggerne

Begge type utrigger er laget i CombiCoat behandlet stål. Pontongene er fylt med polystyren, og er synkefrie.
Utriggerne har trekantplate med hengsling på høyre og/eller venstre side. Den gangbare utriggeren har tredekke i trykkimpregnert furu.

Drift og vedlikehold

Utriggerne skal inspiseres minimum hver 12. måned. Inspeksjon før både høst- og vintersesongen anbefales. Følgende punkter/momenter skal inspires for skader, og eventuelt utbedres (se bilder for henvisning til hvert punkt i listen):

Gangbar utrigger
Gangbar utrigger
Fortøyningsutrigger
Fortøyningsutrigger

 1. Koblinger / Skrueforbindelser
  1. Sjekk kobling for sprekker/sprekkdannelser, eventuelt løse bolter. Skadde koblinger må skiftes ut.
  2. Sjekk skrueforbindeler – trekk til løse bolter. Pass på å ikke stram slik at konstruksjonen deformeres
  3. Koblinger
   Sjekk koblinger
 2. Lakkskader / CombiCoat belegg
  1. Lakkskader utbedres fortløpende
  2. CombiCoat er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Ved oppstriping av lakken unngås underkorrosjon ved at sinken kryper over og leger såret. Reparasjonslakk finnes.
 3. Groing (påvirker flytestilling)
  1. Groing fjernes ved å spyle, eller bruke barkespade – e.l. Gjøres etter behov
 4. Pontonger
  1. Skadde pontonger kan repareres. Ta kontakt med styret hvis det er behov for dette.
 5. Fortøyningspunkt
  1. Skiftes hvis de er funksjonsmessig skadet, eller skadet på en slik måte at det kan gi følgeskader på
   fortøyningsutstyr, eller annet materiell.
 6. Tredekke
  1. Sjekkes for skader. Erstattes eventuelt med nye bord (trykkimpregnert kl AB), evt. repareres
  2. Sjekkes og utbedres også for løse spiker/skruer
CombiCoat:
-varmforsinket og 2 lag pulverlakkering der lakken herdes til underlaget.
Skal gi en slitesterk lakk som ikke skalles av.