Gjestebrygge

Gjestebryggen hos Liland båtforening er etablert langs bryggemoloen med mulighet for fortøyning på inn og utside.

Maksimum størrelse for båter som ligger fortøyd til gjestebryggen er 14 meter/45 fot.

Vi tilbyr vann, landstrøm og renovasjon. Søppel bes kastes i container ved Lilandsveien. Benytt gjerne muligheten for å gjøre nødvendig innkjøp av dagligvarer på Joker Liland.

Priser pr gjestedøgn:

Med strøm; kr 200,-

Uten strøm; kr 150,-

Innbetaling skjer på en av følgende fire måter:

  • Med appen Go marina
  • Vipps til 97427 – Liland båtforening
  • Overføring til konto Liland båtforening; 4605 40 69634
  • Legge kontantbeløp i konvolutt – leveres Joker Liland

Lengre kailigge

For kailigge ut over tre gjestedøgn bes det tas forbindelse med Liland båtforeing på tlf; 924 48 414 i den hensikt å koordinere tildeling av plass.