Gjesteplasser

Båtgjester til Liland og Liland Brygge er vellkommen til å legge seg ved bølgedemper/kai. Betaling for plasser skjer gjennom appen GoMarina – finnes i AppStore og GooglePlay.

Priser gjesteplasser

  • Pr båt pr døgn: kr 110,-

Priser båtutsett

  • Pr utsett/opptak: kr 100,-
  • Pr år (følger kalenderåret): kr 400,-

Betaling for utsett/opptak skjer også via app’en GoMarina. Du får tilsendt kode til låsen på sms. Bestiller du for hel sesong får du beskjed når koden endres.

Misbruk av kode (f.eks. deling med uvedkommende) medfører utestenging.

Medlemmer av Liland Båtforening og Evenes Kystlag kan fritt disponere båtutsett/-opptak. Koden distribueres gjennom din forening.